Evropa investira v podeželje

projekt

Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: februar 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Zeliščna kmetija Hanuman, Tomaž Mulej – dopolnilna dejavnost na kmetiji

Partnerji projekta: Dom Tisje, Društvo Lojtra

Skupna vrednost projekta brez DDV: 42.389,69 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 25.949,09 EUR

Opis projekta:

Projekt Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja povezuje partnerje, ki se želijo še bolj poglobiti v zelišča in njene pripravke. Zeliščna kmetija Hanuman, Dom Tisje in Društvo Lojtra so pripravili projekt, s pomočjo katerega bodo pridobili nova znanja in ga uporabili vsak pri svojem nadaljnjem delu bodisi s starejšimi, mladimi ali za razvijanje novih izdelkov. Ponudili ga bodo tudi širše v lokalnem okolju v obliki izobraževanj.

V okviru projekta bo izvedeno poglobljeno izobraževanje iz aromaterapije. Udeleženci bodo opravili izpit in pridobili Nacionalno poklicno kvalifikacijo aromaterapevt. S pridobljenim znanjem bodo v domu starejših izboljšali oskrbo svojih varovancev, saj se uporaba eteričnih olj kaže kot zelo učinkovit in prijazen način nege predvsem dementnih ali drugače obolelih starejših občanov. V društvu Lojtra bodo poleg nove poklicne možnosti dobili znanje, ki ga bodo uporabili pri svojem delu z mladimi in otroci pri izvajanju njihovih izobraževanj. Na Zeliščni kmetiji Hanuman pa bodo s pridobljenim znanjem oblikovali nove lokalne naravne izdelke, pridobljeno znanje pa bodo delili naprej v obliki delavnic.

S pomočjo projekta bo prišlo do obnove in nadgradnje zeliščnih vrtov. V skupnostnem vrtu, za katerega skrbi društvo Lojtra, bodo zasadili novo zeliščno gredico. V domu starejših občanov in na zeliščni kmetiji Hanuman bo prišlo do obnove obstoječega zeliščnega vrta. V domu bodo poleg tega zasadili tudi večja korita z novimi sadikami zelišč. Na zeliščni kmetiji Hanuman pa bodo z vzpostavitvijo večjega zeliščnega vrta v nadaljevanju ljudem v lokalnem okolju lahko ponudili možnost nakupa sadik zelišč.

Pridobljeno znanje bodo partnerji delili skozi izvedbo delavnic in predavanja, ki bodo namenjena širši lokalni publiki. Zaposlene v domu Tisje, ki bodo osvojile aromaterapevtski naziv, bodo pripravile predavanje za ostale uslužbence doma Tisje, ter tako prenesle naprej znanje, ki bo najbolj uporabno pri negi starejših.

Organiziran bo tudi »vikend aromaterapije«, kjer bodo partnerji podelili uporabno znanje, ki bo pridobljeno na obsežnem izobraževanju. Dogodek bo odprt za širšo lokalno javnost. Tako bodo za širšo publiko priskrbljena dodatna znanja, ki so pri delu z eteričnimi olji zelo pomembna za ohranjanje varnosti. Eterična olja namreč sodijo med nevarne kemikalije in zahtevajo primerno predznanje – še posebej sedaj, ko so vse bolj priljubljena in uporabljena.

Cilji:

 • Povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • izboljšanje kakovosti bivanja;
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Tečaj aromaterapije in opravljanje izpita za poklic aromaterapevt za 9 oseb;
 • ureditev zeliščnih vrtov na Zeliščni kmetiji Hanuman, na skupnostnem vrtu in domu starejših občanov Tisje;
 • praktične delavnice v domu starejših občanov;
 • izobraževanje v sodelovanju z uporabniki društva Lojtra;
 • izobraževanje za ostale uslužbence Doma Tisje;
 • vikend aromaterapije za širšo publiko;
 • ogled dobre prakse;
 • razvoj novih izdelkov in storitev Zeliščne kmetije Hanuman.

Rezultati:

 • Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija aromaterapevt – 9 oseb;
 • novo vzpostavljen skupnostni zeliščni vrt;
 • ureditev vrtička v domu starejših občanov Tisje, zasaditev zeliščnih loncev v domu;
 • izvedba 6 delavnic v domu starejših občanov Tisje s prikazom izdelovanja zeliščnih pripravkov;
 • izvedba 1 predavanja za širšo javnost;
 • izvedba 1 delavnice na skupnostnem vrtu;
 • prenos znanja o zeliščih in njihovi uporabi na zaposlene v domu Tisje;
 • prenos znanja o zeliščih in aromaterapiji na vikendu aromaterapije;
 • ogled dobre prakse – obisk mladih na Zeliščni kmetiji Hanuman;
 • razvoj novih izdelkov in storitev Zeliščne kmetije Hanuman.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS Srce Slovenije zastopa vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Optimized with PageSpeed Ninja